Nội dung Đăng ký xuất hiện theo thứ tự, hãy chú ý lỗi màu đỏ (nếu có)
CMND mặt trước
Gửi Ảnh CMND mặt trước
CMND mặt sau
Gửi Ảnh CMND mặt sau
Ảnh Chân Dung cầm CMND/CCCD
Gửi Ảnh Chân Dung cầm CMND
Bằng Lái / Hộ Khẩu / BHYT
Gửi Bằng Lái / Hộ Khẩu
* Bằng Lái / Hộ Khẩu / BHYT
Gửi Bằng Lái / Hộ Khẩu